Doseer- en mengmachine voor tweecomponentenlijm

Doseer- en mengmachine  voor tweecomponentenlijm

Case

Een klant ontwikkelt lijm bestaande uit verschillende componenten die tijdens het hechtproces worden samengevoegd. Deze lijm bestaat uit een waterachtige component die wordt gemengd met het additief dat uiteindelijk de hechtende eigenschappen van de lijm bepaalt. De nauwkeurigheid van het doseren en mengen van deze vloeistoffen luistert nauw. Automatisering met een uitgebreide controle van het proces is dan ook gewenst. Op basis van goede ervaringen met de afname van een eerdere machine werd Suurmond gevraagd de doseer- en mengmodule voor deze nieuwe lijm te ontwikkelen.
 

Opbouw

De uiteindelijke oplossing maakt gebruik van twee doseerpompen die de twee componenten nauwkeurig in een leiding doseren. De volumestroom wordt daarbij gemeten en gecontroleerd door twee flowmeters. In de leiding zelf is een statische menger aangebracht die de twee componenten tot een homogeen geheel mengt. 

Reijer van den Bosch, project engineer: “De klant heeft ook verzocht om een derde flowmeter die het eindproduct in de leiding meet. Dit biedt een extra controlestap in het proces, waarmee enerzijds lekkages direct zijn vast te stellen en anderzijds een mogelijk falen van een van de twee flowmeters die eerder in het proces worden gebruikt.” Het gemengde product, een zeer geconcentreerde ‘lijm’, wordt dan in een volgende leiding gespoten, waarna dit eindproduct wordt gebruikt voor het hechten van de labels.
 

Membraan pompen

Naast de doseerpompen en flowmeters leverde Suurmond ook al het leidingwerk en twee membraanpompen. Een membraanpomp wordt gebruikt voor het vullen van een buffervat met additief. Dit buffervat wordt ingezet wanneer het voorraadvat additief leeg is en maakt het mogelijk om vaten te wisselen zonder het proces te stoppen. De tweede membraanpomp is bedoeld voor het spoelen van het leidingsysteem wanneer de machine stil heeft gestaan.
 

Gather doseerpomp voor addtief

Dichtheid: circa 1 kg/l
Viscositeit: 100-300 mPa
Zuigdruk: 1 bar(a)
Persdruk: 11 bar(a)
Flow: 6-217 ml/min
Toerental: circa 30-1000 rpm
 

Gather doseerpomp voor water

Dichtheid: 1 kg/l
Viscositeit: 1 mPa
Zuigdruk: 1 bar(a)
Persdruk: 9 bar(a)
Flow: 14-217 ml/min
Toerental: circa 1750-2400 rpm
 

Aanvullende klantspecificaties voor de unit: 

Gather doseerpomp en HNP-M inline filter zijn met tri-clamps gemonteerd
Orbitaallassen voor gladde binnen- en van het leidingwerk
 

Suurmond gebruikt cookies en scripts van Google om ervoor te zorgen dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. De geanonimiseerd verkregen data helpen ons om een beter inzicht te krijgen in de functionaliteit van onze websites en deze indien nodig te verbeteren.

Privacyverklaring

Ik snap het!